Bestek – bepalingen

Fiber Dowels / Bestek – bepalingen
Fiber Dowels - Bestek - bepalingen
Fiber Dowels - Product - Glasvezel deuvels

Glasvezel deuvels

1. Dwarsvoegen

Aanbrengen dwarsvoegen. Betreft: aanbrengen verdeuvelde dwarsvoeg; Deuvels: lengte 0,50 m, kenmiddellijn 25 mm, treksterkte: 1000 N/mm2 Fiber Dowels glasvezel deuvels o.g.

1.1

Stellen deuvels op deuvelrekken in de rijbaan. Stellen op kunststof deuvelrekken conform voorschrift leverancier (bestekpost is inclusief leverantie) Verdeling van de deuvels over de voeg: 4 st. per meter.

1.2

De halve lengte inboren en vastlijmen in de bestaande rijbaan. Verlijmen met tweecomponentenlijm conform voorschrift leverancier (bestekpost is inclusief leverantie). Verdeling van de deuvels over de voeg: 4 st. per meter.

1.3

de halve lengte inboren en vastlijmen in de bestaande rijbaan t.b.v. uitzetvoegen. Verlijmen met tweecomponentenlijm conform voorschrift leverancier (bestekpost is inclusief leverantie). Verdeling van de deuvels over de voeg: 4 st. per meter voorzien van deuveldoppen.

Fiber Dowels - Product - Glasvezel ankerstaven

Glasvezel koppelstaven

2. Langsvoeg

Aanbrengen langsvoeg. Betreft: het aanbrengen van koppelstaven in de bestaande betonverharding tbv verbreding van de rijbaan. Ten behoeve van de langsvoeg, koppelstaven lengte 600 mm kerndiameter 16 mm Treksterkte: 1000 N/mm2
Fiber Dowels o.g.

2.1

Stellen koppelstaven op kunststof deuvelrekken in de bestaande rijbaan. Stellen op kunststof deuvelrekken conform voorschrift leverancier (bestekpost is inclusief leverantie).

2.2

De halve lengte inboren en vastlijmen in de bestaande rijbaan. Verlijmen met tweecomponentenlijm conform voorschrift leverancier (bestekpost is inclusief leverantie). Afstand koppelstaven 0,50 m h.o.h. 2.

3 Deuvels en koppelstaven

Deuvels moeten, met inachtneming van het bepaalde in het navolgende lid voldoen aan het bepaalde in NEN-EN 13877-3.

3.1

Deuvels moeten over de gehele lengte gemaakt zijn van glasvezel en een hoogwaardige hars.

3.2

Koppelstaven moeten zijn gemaakt van epoxyglas composiet GFRP, in de gewichtsverhouding van glasvezel en epoxyhars (75: 80) ÷ (20: 25). De staven moet het gehele oppervlak bedekt zijn met glasvezelribben, geïmpregneerd met epoxyhars.