Glasvezel roest niet

Fiber Dowels / Nieuws / Glasvezel roest niet
Fiber Dowels - Blog - Fiberglass does not rust

Iedereen kent het veel voorkomende probleem van betonrot. De term betonrot wordt gebruikt voor beschadiging van (meestal gewapend) beton. Betonrot komt voor bij staalconstructies in beton, zogenaamde wapening. Deze constructies worden gebruikt bij de bouw van bruggen, viaducten en in gebouwen. Bij betonrot gaat de wapening in het beton roesten.

Met de producten van Fiber Dowels is dit probleem opgelost. Glasvezel producten die gebruikt worden in de beton zijn niet gevoel voor roest. De levensduur van de verharding zal verlengt worden door het gebruik van deze materialen.

Vandaag de dag, vergelijkt iedereen glasvezel natuurlijk met het bekende staal. Wij merken dat er op projecten nog vooral gekeken wordt naar prijs. Echter, wanneer de focus gelegd zal gaan worden op duurzaamheid, kwaliteit en het verlengen van de levensduur kunnen deze producten veel beter toegepast worden.

Fiber Dowels - Blog - Rate of corrosion

De bovenstaande tabel geeft de hoeveelheid corrosie-penetratie van het staal aan in mils per jaar (mpy) op basis van de gemeten corrosiestroomdichtheid, of Icorr. Icorr is het verlies van elektronen dat optreedt op de anodische plaats van de corrosiecel en wordt gemeten in microampère per vierkante centimeter (μA/cm2

Fiber Dowels - Blog - Severity of damage

De bovenstaande tabel geeft corrosiestroomdichtheidswaarden in zowel μA/cm2 als microampère per vierkante inch (μA/in2) en de relatie met wanneer verwachte schade zou optreden aan een structuur van gewapend beton.

Fiber Dowels - Blog - Fiberglass does not rust