Wat zijn de ontwikkelingen van de wegenbouwmarkt

Fiber Dowels / Nieuws / Wat zijn de ontwikkelingen van de wegenbouwmarkt
Fiber Dowels - Blog - What are the developments in the road construction market?

Innovatie neemt in belang toe. De Rabobank verwacht dat de sector over vijf tot tien jaar haar innovatieve vermogen heeft geëtaleerd in samenwerkingsverbanden en minder belang zal hechten aan prijszetting. Middelgrote mkb-bedrijven in de grond-, water- en wegenbouw zijn vaak innovatief en verhogen hiermee hun kans op opdrachten.

Prijs wordt naar verwachting een steeds minder belangrijk criterium bij alle aanbestedingsvormen. EMVI wordt door veel opdrachtgevers gehanteerd, waarbij ervaren wordt dat prijs nog steeds het belangrijkste criterium is. Hoewel iedereen in de wegenbouw roept dat duurzaamheid belangrijker wordt. Fiber Dowels komt nu met de gewenste oplossing. Glasvezel deuvels en Glasvezel koppelstaven ofwel ankerstaven, die duurzaam zijn en scherp geprijst!

Dat duurzaamheid belangrijker wordt in de wegenbouw is een gegeven. Een voorbeeld hiervan is het Betonakkoord, waarin staat dat 100% van het beton (de bestanddelen zand, grind en cement) in 2030 zal worden hergebruikt. Dit akkoord is in de branche vrijwillig gesloten.

Een implicatie is dat circulaire bouw vraagt om andere expertise bij de aannemer en een versterking van het bedrijfsbureau met relevante kennis.

Naast dat de beton zelf duurzamer gaat worden zullen de bouwmaterialen meegaan. De ankerstaven en deuvels van Fiber Dowels lopen hierin voorop. Bij Fiber Dowels kan je de eerste Glasvezel Deuvel bestellen voor een concurrerende prijs. Neem contact op voor het bestellen van ankerstaven, koppelstaven of deuvels.

Fiber Dowels - Blog - Wat zijn de ontwikkelingen van de wegenbouwmarkt?